Teslimat Şartları

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR

SATICI BİLGİLERİ

Satıcı İsim/Unvan    : HELİS DRAJE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi                        : Cihangir Mah. Şehit Zafer Kızıltaş Sok. No: 5/1 Avcılar/İstanbul

Mersis No                 : 0461029131200010
Telefon                      : 0 212 422 90 23
Faks                           : 0 212 422 90 83
Eposta                       : info@helisdraje.com
Web site                    : www.helisdraje.com

 

ALICI BİLGİLERİ (sipariş tamamlanırken doldurulacak)

 

Teslim Edilecek Kişi : 
Teslimat Adresi        : 
Telefon                      : 
Faks                           :
Eposta/Kullanıcı Adı : 

 

İşbu Sözleşmede, Satıcı ve Alıcı ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

 

2.1. İşbu mesafeli satış sözleşmesinin (“Sözleşme”) konusu, ALICI’ nın SATICI’ ya ait www.helisdraje.com (“web sitesi”) web sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip ve satış fiyatı belirtilen malın/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Alıcı’nın elektronik ortamda sipariş verirken Mal /Hizmetin niteliğine göre onay vermiş olduğu diğer tüm belgeler işbu Sözleşme’nin eki niteliğinde olup Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. ALICI, satışa konu ürünlerin satış fiyatı, ödeme şekli, temel nitelikleri, teslimat ve iade koşulları, satışa konu ürünler ile ilgili tüm ön bilgi ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda doğruladığını ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul eder.

 

2.2. Sözleşme ve ön bilgilendirme formu yalnızca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca tüketici sıfatını haiz kişilerle yapılan satış sözleşmeleri için geçerlidir. Toptan veya yeniden satış amaçlı siparişler için Alıcı ile Satıcı arasında Ön Bilgilendirme Formu ve/veya Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulmuş olsa bile, Satıcı siparişi iptal ederek Malı/Hizmeti teslim etmeme hakkını saklı tutar. Siparişin bu nedenle iptal edilmesi halinde, Alıcı’ya Mal/Hizmetin bedeli Sözleşmedeki unsurlar doğrultusunda Satıcı tarafından iade edilir. Tacirler ile yapılan sözleşmeler için Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat geçerli değildir, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uygulanır.

  1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMAT BİLGİLERİ

3.1. Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, markası, modeli, rengi, adedi, vb.) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır.

 

3.2. İnternet sitesinde yer alan fiyatlar satış fiyatıdır ve güncelleme yapılana veya değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

3.3. Ürün görsellerinde görünen draje, çikolata, şekerleme vb. kutu içi yerleşimi değişiklik gösterebilir. Kutuların içindeki draje, çikolata, şekerleme vb. adetleri görsellerden farklı olabilir.

 

3.4. Aksi kararlaştırılmamışsa, Ürün/lerin teslimatına ilişkin kargo ücreti, diğer her türlü vergi, resim, harç ve ilgili ek ücretler ALICI tarafından ödenecektir. Kargo ücreti kg. ağırlığına göre değişiklik göstermekte olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. SATICI, internet sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI’ya ait olacaktır.

 

3.5. Teslim anında TÜKETİCİ’nin adresinde bulunmaması durumunda dahi Firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, TÜKETİCİ’nin ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

 

3.6. HELİS DRAJE, sipariş işlemi bilgilerini Alıcı’ya e-posta yolu ile iletecektir. Alıcı’nın bu bilgilere uygun olarak ödeme yapması ile sipariş kesinleşir. Bundan sonra, Alıcı, siparişini değiştiremez veya iptal edemez.

 

3.7. Sözleşme konusu Mal ya da Hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

 

Ürün Adı

 Adet

  Ürün Adet Fiyatı

 Toplam Tutar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kargo Tutarı

 

Ödeme Şekli         Kredi Kartı ile Peşin İşlem (Tek Çekim)

 

Ödenecek Toplam Tutar (KDV Dahil)

 

 

 

Teslimat adresi

 

Teslim edilecek kişi

 

Sipariş tarihi

 

Teslimat tarihi

 

Teslimat şekli

 

Ödeme şekli ve planı

 

 

 

Teslim anında ALICI’ nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’ nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

 

  1. FATURA BİLGİLERİ

 

Ad/Soyad/Unvan

 

Fatura adresi

 

Telefon

 

E-posta/Kullanıcı adı

 

Fatura teslim şekli

 

Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 

ALICI; fatura bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve taahhüt eder. ALICI ile fatura bilgileri aynı kişiye ait ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda verilen tüm bilgilerden ALICI sorumludur.

 

 

  1. GENEL HÜKÜMLER

 

5.1. Sözleşme konusu ürünler, 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün, ALICI’ ya teslim edilemez ise, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı vardır.

 

5.2. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde ifa etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.3. SATICI, sipariş konusu ürünlerin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiremezse, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildirir ve Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.4. ÜRÜN’ ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 7 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 7 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak Alıcı’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 iş günü içinde Alıcı’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

5.5. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

 

5.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

 

5.7. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

 

5.8. SATICI’ ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’ nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

  1. CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICIYA telefon, faks veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün cayma hakkının kullanılamayacak ürünlerden olmaması ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.helisdraje.com web sitesinde ALICI tarafından kabul edilmiş olan önbilgiler gereğince, paketinin açılmamış ve tüketilmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICIya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7(yedi) gün içinde ürün bedeli ALICI’ ya iade edilir ve 7 (yedi) günlük süre içinde ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI’ ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

  1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

6502 sayılı yasa hükümleri ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. Maddesi ( c ) ve ( ç ) fıkralarında belirtilen  Cayma hakkının istisnaları çerçevesindeki ürünlerde ;

 

MADDE 15 – (1)

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.”  Cayma hakkı kullanılmayacaktır.

  1. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’ dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

9.1. Alıcı, sipariş verdiği ürüne ilişkin şikayetinin olması halinde yukarıda belirtilen iletişim bilgileri veya www.helisdraje.com internet sitesinde belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla SATICI’ ya ulaşarak şikayetini iletebilecektir.

9.2. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde satıcının kayıt ve belgeleri, mail yazışmaları, internet sitesi üzerinde yer alan sistem kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) münhasıran HMK 193. madde anlamında kesin delil teşkil edecektir. Taraflar, Sözleşme' nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI ve SATICI’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri aşan durumlarda ALICI'nın ve SATICI'nın Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir.

9.3. İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; BAKIRKÖY Mahkeme ve İcra daireleri yetkili olup, uygulanacak hukuk Türk Hukuku' dur.

 

9.4. İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. 26 Aralık 2020 tarih ve 31346 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan tebliğe göre parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

a) 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe  tüketici hakem heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirası ile 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c)Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirası ile 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevlidir.

 

 

10. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

SATICI:

 

ALICI:

 

TARİH:

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Kabul Et